Rodematerialer - hvad skal der til, for at det omgivende samfund synes, at svinene har det sjovt nok?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Diskussionen om rodematerialer til grise er grundlæggende en politisk diskussion. Med denne påstand forsøger vi ikke på nogen måde at kaste tvivl over hidtidige forskningsresultater. Vores pointe er derimod, at diskussionen om, hvordan de fremlagte forskningsresultater omsættes i praksis, ikke kun skal ses som en rent faglig og produktionsteknisk diskussion.
Original languageDanish
Title of host publicationAdfærdsforskning hos svin. Intern rapport : Rodematerialer til slagtesvin og løsgående søer i farestalden
EditorsMargit Bak Jensen, Lene Juul Pedersen
Number of pages4
PublisherMinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Publication date2005
Pages15-18
Publication statusPublished - 2005

ID: 7959779